Betingelser

Bestillingen

Du kan bestille på vår epost post@roaldmoen.no.
Hvis du ønsker personlig service, vennligst ring inn din bestilling til vår tlf: 90503524, åpningstider: 08:00-16:00.

Betalingsbetingelser

Alle prisene i denne hjemmeside er oppgitt i norske kroner eksklusive mva. Betaling skjer ved fakturering eller kortterminal før forsendelse. Forbehold om prisendringer.

Ved avbestilling av varer som er spesialbestillt tilkommer gebyr. Kostnader for ev. samling handlinger pålagt av loven.

Vi tilbyr leasing på alle våres landbruks-produkter. En rimelig månedlig kostnad og tilbakebetalingstid. For en finansieringsløsning kontakt oss på mobil 90503524.

Eiendomsretten til varene som selges reserveres Roald Moen AS, før varene er betalt i sin helhet. Kunden har ikke rett til, i sin tur, overføre eller videreselge innkjøpte varer før de er betalt fullt ut. Selger har salgspant i de leverte varer iflg. faktura inntil kjøpesum inkl renter og omkostninger er fullt ut betalt, iflg. pantelovens paragraf 3-14 til 3-22.

Feil leveranser

Varsle Roald Moen AS så snart som mulig i tilfelle vi tilfeldigvis har levert feil vare eller feil antall varer, slik at vi kan rette opp feilen. Retur av varer avtales nærmere, og du vil deretter bli kontaktet av Transportør som vil plukke opp varene.

Betalingsbetingelser og levering

Varene er sendt og levert til deg på best måte. Vanligvis leveres varene til deg innen 10 dager. Noen produkter med hensyn til gods plass krever noe enkel sluttmontering.

Transportselskapet vil kontakte deg når de kan levere varene, du utfører lossing og bør derfor være på plass ved transport selskapets ankomst. Større gjenstander som traktorer og andre store kolli må losses på en rampe eller tilsvarende arrangert av kunden. Lossing av last fra transportkjøretøyet eller kranbil er ikke inkludert i leveransen, men arrangert av kunden eller transportør.

Roald Moen AS vil gjøre alt i vår makt for å oppfylle din bestilling. Det kan være forhold som gjør det umulig å fullføre bestillingen, for eksempel, når vår leverandør ikke er i stand til å oppfylle sin forpliktelse til oss. Vi fraskriver oss kompensasjon til kunden for leverings forsinkelser.

Forsendelser opptil 35 kg blir levert av posten.no, forsendelse varslet via sms eller e-post.

Uavhentede pakker

Hvis du ikke løser ut pakken, må vi belaste deg med frakt begge veier samt om det er belastet oss med leie fra transportselskapet terminal.

Transportskader

Transportskader skal straks (innen 5 dager ) og omgående meldes til transportøren og til Roald Moen AS. Så vær forsiktig og inspisere forsendelsen før du signerer for det. Se om det er riktig antall pakker over fraktbrevet, og at alle varer er uskadet . Skadede varer som er selvgjort, er det ingen godtgjørelse fra transportselskapet eller Roald Moen AS.

Garantier

Roald Moen AS har ett års garanti på alle produkter. Alltid lagre faktura eller kvittering da disse alltid må bli presentert for at garantien skal gjelde. I garantiperioden (som kommer fra den opprinnelige kjøpsdatoen ) forbeholder Roald Moen AS seg retten til å reparere eller erstatte varene etter avtale. Garantien gjelder dersom noen vare, til tross for normal bruk ville bli feil på.

Denne garantien dekker ikke:
Clean- slitedeler og forbruksvarer som for eksempel kniver, belter osv..
– Erstatning for klientens egne arbeidskostnader.

Roald Moen AS ansvar som følge av feil vil være begrenset til det som er sagt i disse vilkårene og betingelsene for salg . Roald Moen AS bærer således ikke noen direkte eller indirekte ansvar for eksempel – men ikke begrenset til – inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, skadelige egenskaper ved produktene, produktansvar, tap av fortjeneste, driftsavbrudd, tap av lagret informasjon, merarbeid eller annen økonomisk skade.

I forhold til forbruker ( individuell). Ved omsetning til forbruker ( privatperson ) Ved mangel leverer vi erstatningsvarer hvis det kan gjøres uten urimelig kostnad eller ulempe for Roald Moen AS. Roald Moen AS har rett til, for egen regning å utbedre mangelen eller omlevering. Under visse forhold har forbrukerens mulighet til å motta kompensasjon. Det vises til Forbruker forskrifter.

Garanti
Å påberope seg at varen er defekt, den bedriftskunde klager til Roald Moen AS umiddelbart , ikke senere enn 30 dager fra fakturadato, og i en bestemt måte få returnere varen etter avtale.

Ikke glem å lagre kvitteringen. Kvitteringen er nødvendig for reparasjoner eller andre tiltak